De historisch lage spaarrente waar er op moment van schrijven sprake van is zorgt er in combinatie met de onophoudelijke geldontwaarding voor dat we eigenlijk alleen maar slecht nieuws te melden hebben aan spaarders. In principe zien we dat er twee invloeden bestaan op het spaargeld. Enerzijds is er de rente die er in principe voor zou moeten zorgen dat uw vermogen in waarde toeneemt. Anderzijds is er echter ook de inflatie. Net deze inflatie zorgt er voor dat de koopkracht van het kapitaal afneemt en dat is voor u als spaarder slecht nieuws.

Bovenstaande is wellicht niet voor iedereen even duidelijk. Waar het in de praktijk eigenlijk op neerkomt is dat het huidige rendement dat u op een spaarrekening kunt ontvangen eigenlijk negatief is. Met andere woorden, uw vermogen neemt niet toe, maar juist af. Op de koop toe is het niet alleen in Nederland, maar ook in menig aantal andere Europese landen zo dat er zoiets bestaat als een vermogensbelasting. Deze belasting holt uw spaargeld alleen maar nog verder uit met alle gevolgen van dien. Met andere woorden, in de toekomst zult u aanzienlijk minder kunnen kopen met de zuurverdiende centen die u al die jaren bij elkaar heeft gespaard.

Vermogensbehoud door zilver sparen

Het is voor iedereen van belang om te weten dat de prestaties van niet alleen zilver, maar ook van goud voor het grootste deel los staan van die van tal van andere beleggingscategorieën. Dit zorgt er voor dat zilver sparen niet alleen een praktische, maar bovendien ook een flexibele manier is om het risico van het gespaarde vermogen in valuta te spreiden. Het edelmetaal levert u in de praktijk dan wel geen rente of dividend op, maar het biedt wel een uitstekende bescherming tegen geldontwaarding evenals een te groot verlies van vermogen.

Eén van de belangrijkste eigenschappen waar u op kunt rekenen bij zowel goud als zilver heeft betrekking tot het feit dat ze niet kunnen worden bijgemaakt. Dit zorgt er voor dat er eigenlijk helemaal niemand ook maar enige invloed uit kan oefenen op de schaarste van uw belegging. Dit in tegenstelling tot bij aandelen die bijvoorbeeld door nieuwe aandelenemissies kunnen verwateren. Voor geld geldt dan weer dat het naar believen kan worden bijgedrukt door de centrale banken. Spaart u fysiek zilver bij Zilver Sparen? Dan zult u bovendien ook nog eens kunnen vaststellen dat u niet afhankelijk bent van een derde partij die uw zilver in bezit houdt. U en u alleen bent degene die het zilver in bezit heeft. Zilver kan tot slot in tegenstelling tot bedrijven, banken en zelfs landen ook niet failliet gaan.

BEGIN MET ZILVER SPAREN!