NL
|

 

U kunt er tegenwoordig voor kiezen om op tal van verschillende manieren te beleggen. Aandelen, obligaties, (buitenlands fiat) geld of zilver en niet te vergeten goud, zoveel is ondertussen wel duidelijk. In plaats van te beleggen in aandelen kunt u er dus ook voor kiezen om te beleggen in zilver. Het edelmetaal levert net zoals bijvoorbeeld spaargeld geen cashflow op, maar er zijn wel tal van andere significante voordelen aan verbonden. Zilver is in de praktijk een universeel en bovendien ook een schaars edelmetaal. Van zilver is ook bekend dat ze eeuwig houdbaar is en bovendien ook niet van kwaliteit verandert. Daarnaast kent het ook geen tegenpartij risico waarmee we bedoelen dat er geen sprake is van een bepaalde autoriteit die de waarde van het zilver garandeert. De waarde wordt dan ook in haar geheel bepaald door de markt, de particulieren die overgaan tot het aankopen van sieraden en munten evenals door instituten en beleggingsfondsen die zilver aan- en verkopen.

Dit maakt meteen duidelijk dat geld over een compleet ander karakter beschikt dan zilver. Dit niet in het minst omdat de geldhoeveelheid in een ongedekt geldsysteem toeneemt ten gevolge van kredietcreatie. In het bijzonder de huidige crisissituatie waarin de wereld verzeild is geraakt heeft eens temeer duidelijk gemaakt dat de kredietcreatie ongekend is. Overheden hebben de mogelijkheid gekregen om op een fictieve knop te drukken waarna er in geen tijd biljoenen extra aan liquiditeit wordt gecreëerd. De waarde waar ons geld over beschikt wordt als gevolg van deze manier van werken structureel uitgehold. Sparen tegen nul procent rente staat gelijk aan het failliet van het systeem. Dit natuurlijk in het bijzonder omdat u eigenlijk inteert op uw eigen vermogen. Zo'n situatie is in de praktijk helemaal niet houdbaar.

 

Zilver beschikt over een eeuwige waarde

De geschiedenis heeft ons geleerd dat er heel wat verschillende geldsystemen uit elkaar zijn gevallen. Verschillende factoren hebben daar bovendien van aan de basis gelegen. Dat kunnen oorlogen zijn, maar ook mismanagement. Bovendien moeten we ons de vraag stellen of dit eigenlijk niet gewoon inherent is aan een monetair systeem dat duidelijk is gebaseerd op schulden. Van zodra centrale banken evenals politici het anker van goud en / of zilver loslaten gaat het altijd meteen de verkeerde kant uit met het geldsysteem. Dit bovendien ondanks alle mooie woorden die we elke dag te horen krijgen van onze geleerde centraal bankiers en politici. Zou u met behulp van één enkele grafiek de waarde van goud moeten uitleggen? Dan zou de onderstaande grafiek daar wellicht voor worden gebruikt.

Waarde goud t.o.v. papiergeld

Voor goud geldt dat ze eigenlijk weerspiegelt wat er met de waarde van fiatgeld gebeurt. Toch betekent dit niet dat goud de ware situatie voor de volle honderd procent duidelijk maakt. Dat is het gevolg van de aanzienlijke hoeveelheid aan uitstaand papiergoud waarvan sprake is. Deze zorgt er voor dat de ware goudprijs wordt verhuld.

De algemene verwachting is op vandaag dat we in de toekomst een explosie zullen zien van de schuldenlast gecombineerd met het volledig imploderen van de waarde van fiatgeld. Het zal uiteindelijk de versnelde gelddruk zijn welke zal leiden tot het vernietigen van niet alleen de dollar, maar bij uitbreiding van alle papieren valuta.

De actuele goudprijs waarvan sprake is weerspiegelt niet eens het gelddrukken evenals de kredietcrisis die we tot nu toe hebben ervaren. De onderstaande grafiek maakt duidelijk dat in verhouding tot de Amerikaanse geldhoeveelheid, het goud op vandaag net zo goedkoop is als tijdens het jaar 1970 toen de goudprijs een waarde kende van 35 dollar. In het jaar 2000 bedroeg de goudprijs overigens 288 dollar...

De verwachte en eigenlijk ook vereiste explosie van de geldhoeveelheid in de jaren die komen zal goud een exponentiële stijging laten optekenen. Eén ding staat in ieder geval vast, of het nu de Duitse marken waren, of de Britse ponden, de Japanse yen of de Europese euro zijn, allemaal zullen ze het op lange termijn moeten afleggen tegen goud. Uiteraard is er ook sprake van periodes van stabiliteit en periodes waarin de goudprijs een daling liet optekenen, maar per saldo is de beweging die wordt gemaakt eigenlijk altijd hetzelfde.

 

De veiligheid van zilver en goud

Het karakter van geld zoals we deze op vandaag kennen zorgt er voor dat deze uitstekend is als ruilmiddel. Daar tegenover staat dat ze net helemaal niet geschikt is om dienst te doen als veilige opslag van waarde. In het bijzonder nu het door ons bekende geldsysteem op haar laatste benen loopt is het een significant risico om een aanzienlijk deel van uw vermogen in spaargeld aan te houden. Niet alleen centrale banken, maar ook overheden zullen u op het hart blijven drukken dat uw geld veilig is. Echter kunnen geen van deze partijen de koopkracht garanderen. Ondanks alle mooie woorden die u steevast moet aanhoren over prijsstabiliteit kunnen ook deze machtige partijen de koopkracht niet garanderen. De prijsstabiliteit is dan ook iets wat uitsluitend geldt voor een korte en zeker niet voor een lange termijn.

Wat veel mensen niet weten en wat het hele verhaal eigenlijk alleen maar nog opvallender maakt is dat centrale banken er nu reeds meer dan tien jaar stelselmatig voor kiezen om goud aan te kopen. Insiders zijn er zich maar wat goed van bewust dat het huidige monetaire evenals financiële systeem zoals we deze allemaal kennen haar beste tijd heeft gehad. Omwille van deze reden worden er volop voorbereidingen getroffen. Een belangrijk deel van deze voorbereidingen treft men door de goudvoorraden verder uit te breiden. Bovendien haalt men waar nodig en mogelijk ook goud terug uit het buitenland. Deze insiders zijn er zich dus duidelijk van bewust dat ons huidig monetair systeem op instorten staat en trachten nu reeds de nodige voorzorgen te nemen om een nieuw geldsysteem op te kunnen bouwen. Eigenlijk wordt er hier zelfs in de praktijk helemaal niet meer omheen gedraaid. De Nederlandsche Bank liet bijvoorbeeld het volgende optekenen:

“Op het ogenblik dat het hele systeem instort zal de goudvoorraad een onderpand vormen om opnieuw te kunnen beginnen. Goud geeft vertrouwen in de kracht van de balans van de centrale bank.”

 

Nu kunt u natuurlijk denken dat de bovenstaande situatie uitsluitend speelt in nabijgelegen landen. Dat is echter helemaal niet correct. Neem nu bijvoorbeeld de centrale bank van China. Deze staat er om bekend één van de meest agressieve inkopers te zijn van goud ter wereld. Dit geldt overigens ook over de centrale banken van andere (machtige) landen zoals bijvoorbeeld Rusland en India. Ook in deze landen weet men duidelijk de waarde van edelmetalen goed in te schatten en worden ze beschouwd als reddingsmiddel bij een imploderende munteenheid en / of economie.

Mede omwille van bovenstaande kunnen wij niets anders dan aan te raden om een deel van uw vermogen aan te houden in zilver en goud. Binnen het financiële stelsel van de voorbije anderhalve eeuw is gebleken dat zowel goud als zilver fungeren als een constante motor voor wat het behoud van vermogen betreft. In het bijzonder in tijden van crisis kan dat uiteraard zeer goed van pas komen. Wij vragen u evenwel niet om zeer grote hoeveelheden aan te kopen. Wat u wel zou moeten doen is naar eigen kunnen een stukje van uw vermogen investeren in goud en / of zilver. Al was het maar om uw financiële gezondheid te verstevigen.

 

Deel deze post


Logo

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in op de mailinglijst om updates te ontvangen over nieuwkomers, speciale aanbiedingen en promoties.