In augustus kende de vraag naar zilver vanuit de Verenigde Staten nog een aardige terugval. Die terugval behoort inmiddels reeds even tot de geschiedenisboeken. Na de daling in augustus steeg de vraag naar het populaire edelmetaal namelijk sterk in september. Het tegenovergestelde fenomeen kon worden vastgesteld voor India. In dezelfde maand stortte de invoer van zilver in het land dan ook in tot een historisch dieptepunt. Dat is een aardig verschil ten opzichte van een aantal jaar geleden. Toen was India namelijk goed voor een import aan zilver van zomaar even 500 ton op maandbasis.

De gegevens die werden verstrekt door GoldChartsRUs.com hebben duidelijk gemaakt dat de invoer van zilver in India in september daalde tot amper 11 mt. Mt staat hierbij voor metric tons. Dat in vergelijking met 169 mt in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is toch een ongelofelijk groot verschil. In totaliteit komt dit neer op een spectaculaire daling van zomaar even 93 procent op jaarbasis. Opmerkelijk, in juli vorig jaar importeerde India maar liefst 33 mt zilver per dag! In september van vorig jaar waren die hoeveelheden amper 11 mt. Dit komt neer op ongeveer 350.000 OZ aan zilver. De vraag die iedereen zich nu stelt is wat er precies voor heeft gezorgd dat deze interesse in zilver vanuit India zo’n rake klap heeft gekregen.

In eerste instantie was er natuurlijk de Coronapandemie die een zekere invloed heeft uitgeoefend op de importhoeveelheden. Daarnaast speelde echter ook ongetwijfeld de aanzienlijk hogere koers mee. Met een koers van 27 à 28 dollar in september lag de aankoopwaarde voor de slimme Indiase investeerders wellicht wat aan de hoge kant. Wellicht dat er ook omwille van deze reden een rem werd gezet op het aantal aankopen.

Hoeveelheid zilver geimporteerd door India 2019-2020

Ondanks het feit dat de invoer van zilver in India in september dus nagenoeg volledig opdroogde kon het tegenovergestelde worden vastgesteld in de Verenigde Staten. De totale invoer steeg in de Verenigde Staten dan ook tot 745 mt. Dat was een significant verschil in vergelijking met de 524 mt in augustus. Plaatsen we de invoer van zilver in de Verenigde Staten en die van India naast elkaar? Dan wordt het enorme verschil meteen duidelijk.

66x grotere zilver import in de Verenigde Staten

Verenigde Staten versus Inia zilver import totalen 2020

De Verenigde Staten kozen er in september voor om zomaar even 66 keer meer zilver te importeren dan India. Enkel en alleen al in de voorbije drie maanden bedroeg de invoer van Amerikaans zilver in totaal 2.309 miljoen ton. Dit komt overeen met een slordige 74 miljoen OZ. Zoals blijkt uit de cijfers geldt voor de Verenigde Staten dat ze tijdens de eerste drie kwartalen van het jaar maar liefst 2,5 keer meer zilver hebben geïmporteerd in vergelijking met India. Het grootste gedeelte van de Amerikaanse invoer van zilver gebeurde onder de vorm van edelmetaal.

Een andere grafiek maakt duidelijk wat de invoer is van Amerikaans zilveren bullion voor januari-september.

Zilver import totalen Verenigde Staten 2020

Zoals vermeld in een eerdere post is het zo dat de invoer van Amerikaans zilver in de maand juli is toegenomen tot een recordwaarde van 988 mt. Daarna vielen ze in augustus terug tot 456 mt en herstelden ze zich in september opnieuw tot 660 mt.

De volledige invoer van zilver in de Verenigde Staten voor de periode tussen januari en september bedraagt 4.270 mt. Dit komt overeen met 137 miljoen OZ. Een uitsplitsing van de top van landen die er in september voor kozen om edelmetaal naar de Verenigde Staten te exporteren maakt eveneens het één en ander duidelijk. Het Verenigd Koninkrijk was met maar liefst 159 mt goed voor de grootste hoeveelheid. Daarna kwamen de volgende landen:

  • Mexico met 140 mt;
  • Canada met 117 mt;
  • Zuid-Korea met 93 mt;

Een interessant extraatje heeft te maken met de andere landen waar de Verenigde Staten zilver van ontving. Vanuit Kazachstan kwam er bijvoorbeeld 38 mt aan zilver terwijl er ook vanuit Oezbekistan 19 mt aan zilver werd ontvangen.

Zilver import totalen vanuit verschilllende landen 2020

We kunnen er eigenlijk haast met zekerheid vanuit gaan dat de vraag naar zilver investeringen ook in het jaar 2021 terug bijzonder groot zal zijn. Het zou zelfs zomaar kunnen dat de steeds slechter wordende fundamenten er in de Verenigde Staten voor gaan zorgen dat de vraag alleen nog maar met grotere aantallen zal gaan toenemen. Dat geldt overigens ook wellicht voor menig aantal landen buiten Amerika.

De algemene verwachting is ook dat de prijs van de edelmetalen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een terugval kunnen gaan kennen. Echter zal deze lagere koers er wellicht voor gaan zorgen dat er terug (nog) meer fysiek goud en zilver, zeker in de vorm van munten en baren, zal worden aangekocht.

Tom cloud edelmetaal specialist ook te lezen bij Zilver Sparen.nl

Een artikel van Tom Cloud
Voorzitter van de raad van Turamali, Inc.
verbonden als edelmetaal expert bij SRSRocco Report
Website: SRSRoccoReport


Bij zilversparen.nl willen we graag informatie delen over zilver en alles wat met edelmetaal te maken kan hebben waaronder goud, platina en paaldium. Vandaar artikelen van bekende en minder bekende auteurs over zilver en edelmetaal. U hoeft het er zeker niet mee eens te zijn, maar zolang u er maar over nadenkt 🙂
Veel plezier met dit artikel van Tom Cloud van de website SRSRocco Report


DISCLAIMER
ZilverSparen biedt intelligente, goed onderzochte informatie aan voor mensen met interesse in de economie en investeringen. Noch ZilverSparen, noch enige van de eigenaren, functionarissen, directeuren, werknemers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, service- en inhoudleveranciers, producenten of agenten bieden financiële adviesdiensten. Wij verkondigen ook geen wonderen met betrekking tot zilver en de prijs van zilver. We verstrekken deze inhoud en meningen alleen aan lezers, zodat ze weloverwogen investeringsbeslissingen kunnen nemen. U mag in geen geval meningen die ZilverSparen op deze of enige andere (dochter) website aanbiedt, interpreteren als financieel advies.