We hebben eerder reeds aangegeven dat zowel goud als zilver over een hoge koers beschikken in vergelijking met andere periodes in het verleden. De vraag is echter wat is hoog? Wij van ‘Zilver Sparen’ behoren tot de ruime categorie van mensen en experts die geloven dat de waarde van zowel goud als zilver in de toekomst nog significant zal stijgen. Goud en zilver vormen uiteindelijk niet voor niets reeds duizenden jaren een betrouwbaar betaalmiddel. De verwachting is ook dat dit nog wel even het geval zal blijven. Dit wordt niet in het minst bevestigd door de huidige ontwikkelingen die zich voordoen op zowel politiek als economisch vlak. Het spreekt immers voor zich dat we niet zomaar kunnen blijven geld bijdrukken zonder dat we daar op een bepaald ogenblik de gevolgen van gaan ondervinden. Biljoen en biljoenen worden er vanuit het niets bijgedrukt… waarom zou u er dan eigenlijk nog voor moeten kiezen om te gaan werken? Als geld uiteindelijk toch gewoon gratis kan worden geproduceerd?

Jazeker, u hoort het goed. Eigenlijk zijn we op het punt gekomen waarop we kunnen stellen dat geld gratis is. De rente staat immers nagenoeg op nul. Voor elke econoom geldt echter in de praktijk dat hij of zij zal bevestigen dat dit niet een economisch model is, in tegendeel. Rente beschikt namelijk over een duidelijke en belangrijke functie. Eigenlijk fungeert ze dan ook als soort van smeerolie tussen vraag en aanbod.

Naast bovenstaande is er nog een extra belangrijke vraag die we ons kunnen stellen. Waarom heeft de politiek er namelijk in de jaren ’70 voor gekozen om de goudstandaard af te schaffen? Eenvoudig gezegd werd deze keuze gemaakt omdat geld in die mate werd bijgedrukt dat ze niet langer te dekken was door middel van de hoeveelheid aan fysiek goud die voor handen was. Dan is het natuurlijk voor de politiek een ongelofelijk eenvoudige keuze om maar gewoon dit instrument te gaan afschaffen. Zo’n economisch model is niet alleen lastig, daarnaast winnen de politiekers er natuurlijk ook helemaal geen stemmen mee…

De keuze om de goudstandaard af te schaffen is eigenlijk een zeer donkere bladzijde uit onze geschiedenis. Dit niet in het minst omdat ze eigenlijk dienst deed als laatste officiële hulpmiddel welke de verhoudingen tussen geld en werkelijke waarde duidelijk wist aan te tonen.

 

Artikelen van Egon von Greyerz

Wij zien het als onze absolute plicht om u ten allen tijde te blijven informeren. Dit gewoon omdat het goed is om over een gezonde dosis kennis te beschikken. Een persoon die er om bekend staat ongelofelijk informatieve artikelen te schrijven is Egon von Greyerz. Hij is een voormalig bankier in de Engelse hoofdstad Londen, maar sinds het jaar 1999 eigenaar van het bedrijf ‘Matterhorn Asset Management’. De website van Egon is te bezoeken door te surfen naar www.goldswitzerland.com.

Op vandaag kan er worden vastgesteld dat het bedrijf van von Greyerz uitsluitend nog werkt voor mensen die over een groter vermogen beschikken. Deze keuze vloeit wellicht voort uit het feit dat hij ongelofelijk veel aanvragen in behandeling krijgt. Het is echter vooral de visie van von Greyerz die ongelofelijk belangrijk en interessant is. We zouden u dan ook zeer graag willen adviseren om een aantal artikelen van deze persoon door te nemen. Enkele absolute aanraders zijn in ieder geval de volgende:

Heeft u op dit ogenblik niet veel tijd voor handen om te lezen? Dat is geen enkel probleem. Wij zetten hieronder namelijk graag even enkele kernwaarden van Egon von Greyerz voor u op een rijtje.

  1. Zilver en goud zijn geen producten om rendement op te maken
    In eerste instantie kan er worden vastgesteld dat zowel goud als zilver dienst doen als producten om uw vermogen te beschermen. Bekijk bijvoorbeeld maar eens wat u vroeger voor een bedrag van 100 gulden kon kopen en vergelijk dat nu maar eens me wat u voor ongeveer 45 euro aan goud kunt kopen. Dit is een eenvoudige vergelijking, maar ze maakt wel meteen ons punt duidelijk. Zilver loopt in principe nog een beetje achter goud aan waardoor deze voor velen een mooi alternatief kan vormen.
  2. Alleen fysiek goud en zilver hebben waarde
    Maar liefst 98 procent van de dagelijkse handel in goud bestaat niet onder de vorm van fysiek goud, maar wel als ‘papieren goud’. Er kan op dit vlak onder meer worden gedacht aan zogenaamde ETF’s. Hoe is het nu echter precies mogelijk dat er zoveel goud wordt verhandeld wanneer in de praktijk de aanwezige, fysieke hoeveelheid goud hiervoor eigenlijk helemaal niet voor voldoende is? Dit is eigenlijk een gelijkaardige vraag als deze die we stellen met betrekking tot wat nu precies de waarde is van geld als we ze gewoon gratis kunnen bijdrukken. Ziet u de overeenkomst?

 

Het is absoluut niet onze bedoeling om u bang te maken, in tegendeel. Wat wel onze bedoeling is, is u duidelijk maken dat u goed moet nadenken over de stabiliteit, de betrouwbaarheid en vooral de toekomst van ons huidig monetair stelsel. Velen zeggen dat een crash van het systeem niet meer tegen te houden is. Dit gezegd zijnde zal dat er niet voor zorgen dat de politiek haar vertrouwde en gekoesterde systeem zomaar zal opgeven. Kijkt u echter vooral even naar de staatsschulden waar menig aantal landen over beschikken. Deze zijn eigenlijk op het punt aangekomen dat ze gewoon onhoudbaar zijn geworden.

Hieronder kunt u bijvoorbeeld een overzicht bekijken van de jaarlijkse tekorten evenals schulden van de Verenigde Staten. Het betreft hier dus voor alle duidelijkheid het land van de machtige dollar… Vergis u echter niet, ook andere landen staan er nu niet bepaald veel beter voor, in tegendeel.

Het chronische tekort van de VS t.o.v. de schuld

Werpt u maar eens een blik op de periode van het jaar 2009 tot en met heden. De schuld bedroeg in het jaar 2009 ongeveer 10 trillion (biljoen). Aan het einde van de regeerperiode van de Amerikaanse president Donald Trump is de schuld gestegen tot maar liefst 28 trillion (biljoen). Dit in een tijdsbestek van slechts 11 jaar. Dit bovendien ook terwijl de inkomsten uit belastingen stegen van 2,1 naar 3,5 biljoen. Deze afbeelding heeft voor alle duidelijkheid overigens nog geen rekening gehouden met het Coronavirus. De inkomsten zullen dan ook gaan tegenvallen terwijl de uitgaven aanzienlijk groter zullen zijn. Nogmaals, het spreekt voor zich dat een dergelijke situatie inmiddels een onhoudbaar punt heeft bereikt.

Stel dat het systeem daadwerkelijk in elkaar valt. Hoe gaat u dan nog in staat zijn om uw rekeningen te betalen? Er zal ongetwijfeld een grote groep zijn van mensen die nu zullen verwijzen naar digitale munten. De vraag is echter of deze munten echt tastbaar zijn en in het verleden hun betrouwbaarheid reeds hebben bewezen. Het antwoord op deze vraag is op moment van schrijven “neen”. Uiteindelijk kunnen we alleen maar concluderen dat enkel en alleen zilver en goud kunnen stellen dat ze een 5000 jarig financieel systeem hebben weten te overleven. De waarde van goud en zilver heeft zich wel bewezen.